Upernavimmiut.dk

2018-mi pisut / Sket i 2018

ukiortaarsiorneq seqinersiornerlu / Nytårs og solfest.

3. februar 2018 ukiortaarsiorneq seqinersiornerlu ingerlanneqarpoq Nordbo-huset, Fredericia.

Sila ajulaaraluaq ulloq nuanneqisumik ingerlanneqarpoq kaffisuunnerup nalaani inuit 50 missaa peqataallutik. Banko-rtoqarpoq taassumalu saniatingut amerikansk lotterinik tuniniaasoqarluni. Ilaasortat piumasut akissarsiassanik tunissuteqarput qujanaqisumik. Nerinerup nalaani Benigne Gadegaard ullorsiorsimanerminut tunissutaa akitsorterissutigineqarpoq. Nerereernerup kingorna kalattuunik qitilluni unammisoqarpoq tassanilu ajungaasuupput Sofie Eskildsen aamma Adam Grim.

3. februar 2018 blev holdt nytårs og solfest i Nordbo-huset, Fredericia.

Selvom vejret driller lidt var dagen meget vellykket, til kaffetid var der ca. 50 deltagere. Der blev holdt bankospil samt afholdt salg af amerikansk lotteri. Dem af medlemmer der har lyst havde gaver med til præmierne, mange tak for det. Benigne Gadegaard havde en særlig gave med i anledning af sin runde dag, denne blev holdt auktion over. Efter spisning var der grønlandsk polka konkurrence som blev vundet af Sofie Eskildsen og Adam Grim.