Upernavimmiut.dk

Peqatigiiffik pilerpoq

Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk pilerpoq

PEQATIGIIFFEQANNGIKKALLARMAT PISUT.

Peqatigiiffeqanngikkallarmat upernavimmiut eqqaamiuvineersullu dk-mut nuunnikut nuannisaqatigiinnissamut qaaqqusaanikuupput ulloq 21. april 2007 Odense-mi, Vera Birch aamma Lida Sørensen qaaqqusisoralungit. 

Naapeqatigiinnerup nalaani peqataasut isumaqatigiimmata nunaqqatigiit naapinnerat kingulliussanngitsoq, periarfissanik misissuisussamik suleqatigiissitaliortoqarpoq. Inuit ataasiakkaat suleqatigiissitaliami peqataasussat toqqarneqarput, taamaalilluni suleqatigiissitaliaq pilersinneqarluni. Suleqatigiissitap suliassatuaraa misissuinissaq; Klub-iliortoqassanersoq, imaluunniit nunap immikkoortortakkaarlugit naapinnernik aaqqissuisoqartassanersoq.

Suleqatigiissitaliallu suliassatuaa tassa misissuineq allamik naamik.

Suleqatigiisitaliamut toqqangaapput.:

Benigne (Kuuna) Søndergaard, Grethe (Naja) Baumgarten, Johanne (Juaanna) Pedersen, Agathe (Kaati) Jacobsen, Bent Løvstrøm Kristiansen, Lena Madsen.

PEQATIGIIFFIK / FORENINGEN UPERNAVIMMIUT.DK

Suleqatigiissitaliami ilaasortat misissuereernerup kingorna suliaq ingerlateqqinniarlungu peqatigiiffiuliussallutillu aaliangiukkamikku peqatigiiffiup tamakkiisumik malittarisassaannut siunnersuusiorlutik suliaqarput, peqatigiiffik aningaaserivimmi immikkut peqatigiiffittut kontutaartillugu , siumoortumik bank-imut isumaqatiigiisusiorlutik girokort-inik naqitertitsinissamut, peqatigiiffiup pilersinneqarnissaanut peqqussutinik paasiniaallutik CVR-mullu tunngasunik Virk -mut, akileraartarnerlu pillungu Skat-imut paasiniareernerup kingorna piareersaatissat allat suliaralugit. Suleqatigiissitaliap sulinera ulloq 2. juni 2007 Fredericia-mi ataatsimiinnermi naammassineqarpoq, peqatigiiffiup ateqartussap.: Upernavimmiut.dk pilersinneqarnissaa siunniunneqarluni, isumaqatigiissutigineqarporlu pilersitsiviusumik ataatsimeersuarnissamut aggersaasoqassasoq. Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk-mik qupperniliuunneqarpoq.

Ulloq 3. Nov. 07 ilaasortassarsiorluni aggersaasimanermi naapeqatigiinnermilu nuannisaqatigiinnerup nalaani ataatsimeersuarneq pilersitsiviusoq Fredericiami ingerlanneqarpoq, ilaatigut peqatigiiffiup malittarisassaatut siunnersuutit akuerineqarlutik. Pilersitsilluni ataatsimeersuarnermi ulloq 2. juni 2007 peqatigiiffiup ulloq pilersinneqarfiatut aaliangiunneqarpoq.

Siulersuisunut qinerneqarput:

Benigne Kuuna Søndergaard Siulittaasoq/Formand.              

Grethe Baumgarten siulittaasup tullia/næstformand.         

Johanne Pedersen Aningaaserisoq/Kasserer.                            

Agathe Kaati Jacobsen allatsi/sekretær.                                      

Bendt Løvstrøm Kristiansen ilaasortaq/bestyrelsesmedlem.                         

Lena Madsen sinniisussaq / Suppleant.

Taakkua suleqatigiissitaliami ilaasortaasimapput, Peqatigiiffik Upernavimmiut.dk pilersinneqarnissaanut tunngavissaanik tamakkiisumik suliaqarsimasut aammalu peqatigiiffimmi siulersuisunngortuni siullersaall utik.

Kaati, Naja, Juaanna, Kuuna, Liina