Upernavimmiut.dk

Ilaasortanngorit/Blev medlem

Ilaasortanngorit

ILAASORTANNGORIT.

Kikkulluunniit Upernavimmiut imaluunniit Upernavimmut arlaatingut attuumassutillit peqatingiiffimmut ilaasortanngorsinnaapput .

Ilaasortaanermut akiliut ukiumut  ima immikkoortitersimavoq.:


Aappariik meeraqanngitsut ukiumut akiliut            Kr. 100,-

Ilaqutariik meerartallit ukiumut                                   Kr. 150,-
(meeqqat amerlassusai apeqqutaatinnangit)  

Kisermaaq ukiumut akiliut                                              Kr.   75,-

Tapersersuilluni ilaasortaaneq ukiumut                   Kr.   50,-


Ilaasortanngorusukkaanni akiliisoqarsinnaavoq bank-imut ikisiinnikkut  ateq najungaqarfillu ersarissumik nalunaarlungit kina ilaasortanngorluni akiliinersoq.

Siunissami tamakkiisumik ilaasortat imaluunniit tapersersuillutik ilaasortat siulersuisuniik nutaarsiassanik paasissutissanillu mail, facebook, hjemmeside-lu atorlugit nalunaarfigineqartassapput. Taamaattumik ilaasortanngorusukkuit e-mail adressit ilanngutilaariuk.

Bank-i akiliiffingineqarsinnaasoq tassa

Danske Bank konto 3705-3705098328 imaluunniit mobilepay 224518

Blev medlem

BLEV MEDLEM.

Alle der kommer fra Upernavik eller andre som på et eller anden måde har tilknytning til Upernavik kan blive medlem af foreningen.

Den årlige medlemskontingent ser således ud.:
 
Ægtepar uden børn  om året                                       Kr. 100,-

Familie med hjemmeboende børn om året 
(uanset antal af børn)                                                    Kr. 150,-

Enlige om året                                                                 Kr.   75,-

Passiv medlem om året                                                 Kr.  50,-

Hvis man ønsker at blive medlem kan man overføre eller indbetale beløbet via banken, husk at skrive navn og adresse tydeligt ved betaling via bank, så man kan se hvem der har betalt.

I fremtiden vil alle medlemmer få information pr. mail, via facebook eller på hjemmeside samt oplysninger fra foreningsbestyrelsen. Derfor venligst oplyse mail adresse og blev ven i facebook, når du melder dig ind.

 Indbetaling af medlemskontingentet skal ske til konto:

Danske Bank konto 3705-3705098328  eller mobilepay 224518